Modtagerplads Sønderborg

På vores jordkarteringsanlæg, Foldager i Sønderborg, tilbyder vi:

 

  • Modtagelse af rent og forurenet jord til kartering, sortering, rensning og deponering
  • Modtagelse og afvanding af våde og udflydende jordmineraler som fejesand, sand fra sandfang i vejbrønde samt okker
  • Modtagelse og sortering af bentonitslam fra jordboringer
  • Modtagelse af bygningsaffald som asfalt, beton, tegl mv. til sortering, behandling og genanvendelse
  • Modtagelse af jordbrugsegnet spildevandsslam
  • Salg af genbrugsmaterialer samt sand, grus, muld m.m.

Til forside
Besøg vores facebook
Knusning
Nedbrydning
Sønderborg
BHC A/S   |   Foldager 5   |   6400 Sønderborg   |   Telefon: +45 7449 1209   |   CVR: 27269745   |   E-mail:  b.h.c@mail.dk
Rødekro
Knusning og sortering
Nedbrydning
Modtagerplads Sønderborg
Modtagerplads Rødekro