Modtagelse af bygningsaffald

Stadigt stigende krav om et renere miljø, gør det nødvendigt at fokusere på genanvendelse - også af bygge- og anlægsaffald.
Hos BHC Miljø modtager vi alle former for brokker, beton, tegl og asfalt til sortering og behandling, hvorefter det indgår i produktionen af genbrugsmaterialer - primært til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder.

Håndteringen foregår med stor opdateret maskinpark, hvilket giver mulighed for sortering og knusning på vores stationære modtagerpladser i hhv. Sønderborg og Rødekro men også ude hos kunden.

Til forside
Besøg vores facebook
Knusning
Nedbrydning
Sønderborg
BHC A/S   |   Foldager 5   |   6400 Sønderborg   |   Telefon: +45 7449 1209   |   CVR: 27269745   |   E-mail:  b.h.c@mail.dk
Rødekro
Knusning og sortering
Nedbrydning
Modtagerplads Sønderborg
Modtagerplads Rødekro