Knusning og sortering

Knusning og neddeling af beton, asfalt mv.

Økonomisk

Der er både sund fornuft og god økonomi i at knuse og genanvende beton, asfalt, og andre nedrevne byggematerialer som tegl og mursten.

Genanvendelse

Det knuste byggeaffald kan genanvendes i nye byggeprojekter – fx. til veje, stier og belægninger på alle former for pladser, og tilgodeser på den måde både miljøet og økonomien.

Mobilitet

BHC Miljø har mulighed for knusning på egne modtagerpladser såvel som byggepladser, grusgrave, beton- og asfaltværker rundt omkring i hele Danmark, og med vores 7 knuseranlæg, er der efterhånden ikke den opgave, vi ikke har prøvet kræfter med.

Affalds sortering

På vore overstørrelses bånd kan der monteres et modul som fjerner affald ved hjælp af luft. Affaldet vil blive pustet af knuseren så det ikke kommer med i det færdige produkt. Derved bliver produktet meget renere, og affaldet kommer til nytte et andet sted end i jorden.

Sortering

Genanvendelse

Jernbeton, tegl, sten mv. kan effektivt sorteres og knuses til genanvendelse ved f.eks. anlæg af veje, stier, pladser og fundamenter.

Et vigtigt element i en sorterings process

Vores sorteringsanlæg spiller en stor rolle i denne process, og kan med deres sigte og magnetbånd rense den rå beton for fx. armeringsjern.
På den måde får vi sorteret affaldet og genanvendt mest muligt, og derved tilgodeser vi også i denne process både miljøet og økonomien.