Modtager- og jordkarterings pladser
Miljø pladserne er lokaliseret i henholdsvis Sønderborg og Rødekro

På vores jordkarteringsanlæg tilbyder vi:

  • Modtagelse af rent og forurenet jord til kartering, sortering, rensning og deponering
  • Jord analyzer
  • Modtagelse og afvanding af våde og udflydende jordmineraler som fejesand, sand fra sandfang i vejbrønde samt okker
  • Modtagelse og sortering af bentonitslam fra jordboringer
  • Modtagelse af bygningsaffald som asfalt, beton, tegl mv. til sortering, behandling og genanvendelse
  • Modtagelse af jordbrugsegnet spildevandsslam
  • Salg af genbrugsmaterialer som knust asfalt, knust tegl eller beton samt sand, grus, muld, flis, granit skæver m.m.