Modtager- og jordkarterings pladser
Sønderborg

Modtagelse af alle former for overskudsjord til kartering, sortering, rensning, jordhotel og deponering.

På vores jordkarteringsanlæg, Foldager i Sønderborg, tilbyder vi:

  • Modtagelse af rent og forurenet jord til kartering, sortering, rensning og deponering
  • Modtagelse og afvanding af våde og udflydende jordmineraler som fejesand, sand fra sandfang i vejbrønde samt okker
  • Modtagelse og sortering af bentonitslam fra jordboringer
  • Modtagelse af bygningsaffald som asfalt, beton, tegl mv. til sortering, behandling og genanvendelse
  • Modtagelse af jordbrugsegnet spildevandsslam
  • Salg af genbrugsmaterialer samt sand, grus, muld m.m.
Rødekro

Modtagelse af alle former for overskudsjord til kartering, sortering, rensning, jordhotel og deponering.

På vores jordkarteringsanlæg, Hallandsvej 7 i Rødekro, tilbyder vi:

  • Modtagelse af rent og forurenet tegl, beton, asfalt
  • Salg af knust tegl, beton og asfalt
  • Modtagelse af sand fra sandfang, bentonitslam mv​
  • Jordanalyser